Privacy statement

In deze privacy statement staat hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens.

In de digitale tool worden de gegevens vastgelegd van de leidinggevende en van de medewerker die samen een Mprove-traject uitvoeren.

De gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die nodig zijn voor voor het uitvoeren van het Mprove-traject.

De leidinggevende is de enige die de bevoegdheid heeft om de gegevens in te voeren.

Alle gegevens die in de tool worden vastgelegd zijn altijd door de medewerker toegankelijk. 

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
van de leidinggevende en de medewerker:
-  naam
- functie
- e-mailadres
van de leidinggevende:
- telefoonnummer
Verder worden de volgende gegevens opgeslagen:
- functieprofiel
- gespreksverslagen en andere gegevens over de voortgang van het verbeterplan
- eventuele informatie over eerdere verbeterplannen

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen zoals medische gegevens of gegevens over de religieuze, politieke, seksuele of levensbeschouwelijke overtuiging.

De gegevens zijn alleen door de medewerker en de leidinggevende in te zien. Zij kunnen hun coaches ook toegang tot de tool geven.

De toegang tot de tool is beschermd door gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie plus 2-factor authenticatie.

Uiterlijk een maand na het einde van het Mprove-traject worden alle gegevens van het betreffende Mprove-traject verwijderd.  

Contact

Mprove is een product van De Verbeterfabriek B.V.  KvK 76505553

De Verbeterfabriek B.V.
Weievenseweg 11
5491RG Sint-Oedenrode 

+31 (0)6 51 80 55 04
ge.lieshout@mprovework.com of
administratie@mprovework.com