MPROVE.WORK

Mprove begeleidt de leidinggevende bij de verbetering van werknemers die onvoldoende functioneren.
Makkelijk, transparant en effectief.

 

null

Disfunctioneren

 

Snel handelen

 

Mprove ontzorgt

Werkgevers worstelen vaak met de aanpak van medewerkers die onvoldoende functioneren. Hierdoor blijft de vereiste verbetering vaak uit. Dit kan leiden tot wederzijdse frustraties en emoties, psychische klachten en ziekmelding.

Belangrijk is daarom dat snel actie wordt ondernomen zodra onvoldoende functioneren wordt geconstateerd. Door middel van een digitale tool met een helder stappenplan leidt Mprove de leidinggevende en de medewerker door het verbetertraject heen. 

Mprove neemt u de gehele begeleiding van het stappenplan bij disfunctioneren uit handen. Dit betreft zowel het managen van de voortgang als het inhoudelijk helpen met de formulering van gespreksverslagen en asfpraken.

 


 

Tech and Touch

Aan de hand van een digitaal stappenplan voert de leidinggevende samen met de Medewerker een verbeterplan uit. Iedere stap beschrijft in simpele taal wat van de leidinggevende wordt verwacht. Moeilijke vragen zijn voorzien van uitleg. Van belang is dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker geen schade oploopt.  Elke stap wordt daarom in een fysieke bijeenkomst van leidinggevende en werknemer besproken. De menselijke "touch" blijft daarom aanwezig.

Transparant

De medewerker heeft een eigen inlogmogelijkheid waardoor hij steeds volledige toegang heeft. De medewerker kan zo op elk moment precies zien wat de definitief gemaakte afspraken zijn en wat de status van de uitvoering is. Mprove is voor de medewerker dus volledig transparant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mprove staat altijd voor u klaar

Natuurlijk helpt Mprove u graag als u vragen heeft. De medewerkers van het Mprove team staan u graag te woord. Mprove is zowel bereikbaar via de telefoon als via de e-mail. Contact opnemen kan rechtstreeks met een van de specialisten naar uw keuze. Zie voor de contactgegevens "onze specialisten".                                                                                                                                                                                                         

 

Toegang

Toegang is alleen mogelijk voor geauthenticeerde gebruikers, waarbij gebruik wordt gemaakt van veilige inlogcodes. De applicatie is zowel op de desktop, tablet als op de smartphone te gebruiken. Alle browsers worden ondersteund, evenals iOS en Android.

Data en veiligheid

Alle gegevens die u invoert worden versleuteld verstuurd naar onze beveiligde server. Bedrijfsgegevens en privacy gevoelige informatie van de medewerker staan opgeslagen in Nederland. Daarbij wordt voldaan aan de strenge wet- & regelgeving op dit gebied.

Doordacht en schaalbaar

Mprove is geschikt voor organisaties van alle formaten en beperkt zich niet tot een specifieke functie of sector. Iedere leidinggevende en HR-functionaris kan werken met Mprove. De tool is gericht op goed werkgeverschap en afgestemd op de arbeidsrechtelijke regels en is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar.

Up to date

De inhoud van het systeem wordt voortdurend bijgewerkt door onze specialisten. U heeft geen updates te installeren, het updaten gebeurt automatisch.

Tarieven

Het tarief voor het gebruik van Mprove is inclusief periodieke updates en technische en inhoudelijke ondersteuning door het Mprove team. U kunt kiezen voor een tarief per individueel traject of per maand. Geïnteresseerd? Neem contact op met het Mprove-team.

Gratis proberen

Wilt u Mprove vrijblijvend proberen? Dat kan! Neem contact met ons op voor een demonstratie.

 

Optimaal gebruik van Mprove in uw organisatie

Draagvlak bij bestuur/directie

Voor een optimaal gebruik van Mprove is van belang dat dit door het bestuur/de directie van de organisatie wordt voorgeschreven voor de situaties waarin onvoldoende functioneren wordt vastgesteld.

Protocol

Voor een optimaal gebruik van Mprove wordt bovendien het opstellen van een protocol voor onvoldoende functioneren aanbevolen. Daarin wordt gedefineerd wat onvoldoende functioneren is en dat in geval van disfunctioneren een verbeterplan moet worden uitgevoerd. Ook is daarin geregeld dat de medewerker niet in zijn functie kan worden gehandhaafd als niet alle verbeterdoelen worden behaald. 

Medezeggenschapstraject

Een regeling op het gebied van prestatieverbetering en -beoordeling valt onder de reikwijdte van de Wet op de Ondernemingsraden. Wilt u Mprove voor de hele organisatie invoeren, dan is instemming van de ondernemingsraad nodig.

Training voor leidinggevenden

Voor het gebruik van de tool is vaardigheid nodig op het gebied van gesprekstechniek en van SMART formuleren. Mprove verzorgt in dit kader trainingen voor de leidinggevende en HR.

Helpdesk

Het Mprove  team beantwoordt zowel technische als inhoudelijke vragen. Desgevraagd kan de helpdesk meekijken en de leidinggevende bij het invullen hulp bieden door tekstsuggesties te doen.

FAQ

Bekijk hier de meestgestelde vragen over Mprove. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Wat is Mprove?

Mprove is een service die is gericht op het begeleiden van een leidinggevende bij de aanpak van disfunctioneren van een werknemer. Dit gebeurt met behulp van een digitale tool dat een dynamisch stappenplan bevat. Dit stappenplan help de leidinggevende en de werknemer bij het opstellen en het uitvoeren van een verbeterplan. Dit met als doel het functioneren van de medewerker op het vereiste niveau te brengen. Iedere stap beschrijft in simpele taal wat van u wordt verwacht. Moeilijke vragen zijn voorzien van een uitleg. Daarnaast is er een gebruiksaanwijzing beschikbaar waarin de functies van de tool worden toegelicht.

Hoe werkt Mprove?

Mprove stelt vragen die door de leidinggevende en de medewerker worden beantwoord. Elke volgende stap is afhankelijk van de gegeven antwoorden. De leidinggevende vult de antwoorden in, de medewerker controleert of hij het ermee eens is. Aan de hand van het stappenplan weet de medewerker steeds precies wat de status is en wat hij moet doen. De leidinggevende weet welke ondersteuning daarbij moet worden gegeven. De resultaten en nieuwe opdrachten worden in het volgende voortgangsgesprek besproken.

Hoe is Mprove technisch toegankelijk?

Mprove werkt als webapplicatie en als app.

Op welke apparaten werkt Mprove?

Mprove werkt op elke computer en tablet met internetverbinding. Ook op een smartphone werkt Mprove. De webapplicatie is in alle gangbare browsers te gebruiken. Voor de iPhone kunnen alle modellen worden gebruikt met de meest recente versie van iOS. Voor Android apparaten is Android 4.4 of hoger vereist.

In welke situaties kan Mprove worden toegepast?

Mprove kan worden toegepast als een medewerker niet goed functioneert en het gevaar bestaat dat de medewerker daarom niet in zijn functie kan worden gehandhaafd.

Voor welke organisaties is Mprove geschikt?

Mprove is geschikt voor alle organisaties, zowel voor grote als voor kleine; zowel voor profit als non-profit.

Ziet een verbeterplan van Mprove er voor elke medewerker hetzelfde uit?

Nee. Gedurende het Mprove stappenplan worden de verbeterdoelen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd steeds bepaald aan de hand van de in het stappenplan gegeven antwoorden.

Hoe lang duurt het verbetertraject?

De duur van een verbetertraject is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de verbeterdoelen en van de route die wordt gekozen om de doelen te bereiken. Verder kan het nodig zijn het verbeterplan te verlengen als het traject wordt onderbroken door ziekte of lange vakantie. De praktijk leert dat een verbeterplaan doorgaans binnen zes maanden kan worden uitgevoerd.

Hoe transparant is Mprove voor de medewerker?

De medewerker heeft een eigen inlogmogelijkheid waardoor hij steeds volledige toegang heeft tot het stappenplan. Hij kan zo op elk moment precies zien wat de gemaakte afspraken zijn en wat de status van de uitvoering ervan is.

Wat is de rol van HR bij het gebruik van Mprove?

Afhankelijk van de behoefte kan de leidinggevende HR toegang geven tot het stappenplan, zodat HR indien nodig advies kan geven en steeds op de hoogte kan worden gehouden van de voortgang.

Zijn mijn gegevens veilig?

Alle gegevens die worden ingevoerd worden versleuteld verstuurd naar een beveiligde server. De hosting wordt verzorgd door een gespecialiseerd Nederlands bedrijf, zodat persoonsgegevens ten volle worden beschermd conform de Europese privacy regels. Om gegevensverlies te voorkomen wordt geen informatie op de computer, tablet of smartphone van de medewerker of leidinggevende opgeslagen. Toegang is alleen mogelijk voor geauthenticeerde gebruikers, waarbij gebruik van sterke wachtwoorden is vereist.

Kan Mprove worden gebruikt in combinatie met mijn huidige bedrijfssoftware?

Mprove is zonder verdere software zelfstandig te gebruiken; er is geen specifieke andere software voor nodig. Mprove kan dus steeds worden gebruikt via een internetbrowser als een internetverbinding aanwezig is. Er kan een API worden geleverd om Mprove te koppelen aan de eigen bedrijfssofware.

Welke ondersteuning krijg ik bij het gebruik van Mprove?

Het Mprove team begeleidt het hele proces. Dat betekent dat zij bij elke stap de leidinggevende helpt bij het opstellen van de gespreksverslagen en bij het formuleren van de verbeterdoelen en andere afspraken die de leidinggevende in de gesprekken met de werknemer maakt. Daarnaast bewaakt het Mprove team de voortgang van het stappenplan en rapporteert zij daarover aan de werkgever.

 

Bestaat er ook al een Engelstalige versie van Mprove?

Ja. Er is ook een Engelstalige versie van Mprove.

Wat kost Mprove?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanschaffen van Mprove. Neem voor meer informatie contact op met het Mprove-team.

Kan ik Mprove eerst vrijblijvend uitproberen?

Ja. Neem hiervoor contact met het Mprove-team.

De specialisten van Mprove

"Mprove voorkomt frustratie en emotie bij leidinggevende én medewerker"

Gé Lieshout

ge.lieshout@mprove.work
+31(0)651805504

Download nu!

Heeft u van ons een inlogcode gekregen? Download dan hier de app voor iPhone of Android.

 

Mprove

Mprove is ontwikkeld in samenwerking met Lieshout Westerhout Advocaten.

Op alle met Mprove te sluiten en gesloten overeenkomsten en alle overige rechtshandelingen zijn de algemene voorwaarden van Mprove van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, in te zien op onze website en worden op verzoek toegezonden.

null

Contact

Mprove
Weesperstraat 61
1018VN Amsterdam

+31 (0)20 723 2261
leonie.verkerk@mprove.work