MPROVE.WORK

Mprove.work begeleidt de medewerker en zijn leidinggevende als verbetering nodig is.
Makkelijk, transparant en effectief.

 

null

IMprovement as a service

 

Snel handelen

 

Mprove.work ontzorgt

 

Verbluffend resultaat

Werkgevers worstelen veel met medewerkers die moeten verbeteren. Hierdoor blijft de vereiste verbetering vaak uit. Dit kan leiden tot wederzijdse frustraties en emoties, psychische klachten, ziekmelding en conflicten.

Belangrijk is daarom dat snel actie wordt ondernomen zodra onvoldoende functioneren wordt geconstateerd. Met een helder digitaal stappenplan leidt Mprove.work de leidinggevende en de medewerker door het verbetertraject heen.

De gehele begeleiding van het stappenplan wordt door Mprove.work verzorgd. Dit betreft zowel het managen van de voortgang als het inhoudelijk helpen met de formulering van gespreksverslagen en afspraken. Zowel de medewerker als zijn leidinggevende worden daarbij gecoacht. Dit voor een vast bedrag per maand. 

Doordat het proces zorgvuldig en transparant is zijn de resultaten verbluffend: in verreweg de meeste gevallen kan de medewerker worden behouden.


 

Tech and Touch

Aan de hand van een digitaal stappenplan voert de leidinggevende samen met de medewerker een verbeterplan uit. Iedere stap beschrijft in simpele taal wat van de leidinggevende wordt verwacht. Moeilijke vragen zijn voorzien van uitleg. Van belang is dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker gedurende het proces geen schade oploopt. Daarom vermijdt Mprove.work dat de communicatie tussen de leidinggevende en de medewerker digitaal plaatsvindt. Elke stap wordt in een fysieke bijeenkomst van leidinggevende en werknemer besproken. De menselijke "touch" blijft daarom aanwezig.

Hybrid coaching

Zowel de leidinggevende als de medewerker worden door middel van een coaching voorbereid op het gebruik van de tool en op de gesprekken die zij moeten voeren. Gedurende het verdere stappenplan vindt ook coaching plaats. Dit kan telefonisch, langs elektronische weg of in een fysieke ontmoeting plaatsvinden.                                                                        

 

 

 

 

Stichting Begeleidt medewerker

Stichting Mijn Baan is opgericht om onafhankelijke begeleiding van de medewerker te waarborgen. De begeleiding is uitsluitend gericht op het belang van de ontwikkeling en van de loopbaan van de medewerker. De trainers/coaches van Stichting Mijn Baan zijn getraind in de Mprove.work methode.          

 

 

 

               

 

          

Toegang, data en veiligheid

Toegang is alleen mogelijk voor geauthenticeerde gebruikers, waarbij gebruik wordt gemaakt van veilige inlogcodes. Alle gegevens die u invoert worden versleuteld verstuurd naar een beveiligde server. Bedrijfsgegevens en privacy gevoelige informatie van de medewerker staan opgeslagen in Nederland. Daarbij wordt voldaan aan de strenge wet- & regelgeving op dit gebied. Mprove.work is op desktop, tablet en smartphone te gebruiken. 

Up to date

 De inhoud van het systeem wordt voortdurend bijgewerkt door onze specialisten. U heeft geen updates te installeren, het updaten gebeurt automatisch.

Eens in de zoveel tijd moet u wel de app Mprove.work op uw smartphone updaten. Dit kunt u doen in de Apple store of in de Google Play store.                                                                                                                                                                                                           

 

Transparant

De medewerker heeft een eigen inlogmogelijkheid waarmee hij volledige toegang tot alle informatie uit het stappenplan krijgt. De medewerker kan zo op elk moment precies zien wat de gemaakte afspraken zijn en wat de status van de uitvoering is. Mprove.work is dus volledig transparant.                                                                                                                                

 

 

                                                                                                    

Contact

Wilt u nadere informatie of een presentatie van Mprove.work voor uw organisate, mail dan naar:
info@mprove.work of bel naar 0651805504.

Tarieven

Het tarief voor het gebruik van Mprove.work is inclusief het gebruik van de digitale tool met updates en inclusief de coaches van de leidinggevende en de medewerker gedurende het hele traject. U kunt kiezen voor een tarief per traject of een tarief per maand totdat het verbetertraject is afgerond. Dit duurt normaal 6 tot 7 maanden.

Gratis proberen

Wilt u Mprove.work vrijblijvend proberen? Dat kan! Neem contact met ons op voor een demonstratie.

 

Aandachtspunten voor gebruik van Mprove.work in uw organisatie

Draagvlak bij bestuur/directie

Voor het gebruik van Mprove.work is essentieel dat dit door het bestuur/de directie van de organisatie wordt onderschreven en dat het wordt toegepast in alle situaties waarin onvoldoende functioneren wordt vastgesteld.

Protocol

Bovendien wordt het hanteren van een protocol voor onvoldoende functioneren sterk aanbevolen. In het protocol wordt gedefineerd wat onvoldoende functioneren is en dat in geval van disfunctioneren direct een verbeterplan moet worden gestart.  

Medezeggenschapstraject

Een regeling op het gebied van prestatieverbetering en -beoordeling valt onder de reikwijdte van de Wet op de Ondernemingsraden. Wilt u Mprove.work voor de hele organisatie invoeren, dan is instemming van de ondernemingsraad nodig.

Presentatie van Mprove.work aan HR, management en medewerkers

Door middel van presentaties aan management, HR en medewerkers vindt de introductie van Mprove.work binnen de organisatie plaats. Voor het gebruik van de tool is vaardigheid nodig op het gebied van gesprekstechniek en van SMART formuleren. Mprove.work coacht daarin zowel de leidinggevende als de medewerker.

FAQ

Bekijk hier de meestgestelde vragen over Mprove.work. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Wat is Mprove.work?

Mprove.work is een service die is gericht op het begeleiden van een leidinggevende en een medewerker bij een verbeterproces als de medewerker onvoldoende functioneert. Dit gebeurt met behulp van een digitale tool die een dynamisch stappenplan bevat. Dit stappenplan help de leidinggevende en de werknemer bij het opstellen en het uitvoeren van een verbeterplan. Dit met als doel het functioneren van de medewerker op het vereiste niveau te brengen. Iedere stap beschrijft in simpele taal wat van u wordt verwacht. Moeilijke vragen zijn voorzien van een uitleg. Na het invullen van het antwoord op de door de tool gestelde vraag verschijnt automatisch de daarbij passende volgende stap. 

Hoe werkt Mprove.work?

De tool stelt in elke stap vragen die door de leidinggevende en de medewerker in een gesprek worden besproken en gezamenlijk worden beantwoord. De leidinggevende vult de antwoorden in, de medewerker controleert of hij het ermee eens is.

Hoe weet ik hoe ik met Mprove.work moet werken?

Alvorens met Mprove.work aan de slag te gaan wordt aan zowel de leidinggevende als de medewerker de Mprove.work methode uitgelegd en worden zij getraind in het gebruik van de digitale tool.

Hoe is Mprove.work technisch toegankelijk?

Mprove.work werkt als webapplicatie en als app in the cloud en is met een persoonlijke inlogcode toegankelijk. Een inlogcode kan bij Mprove.work worden aangevraagd.

Op welke apparaten werkt Mprove.work?

Mprove.work werkt op elke computer en tablet met internetverbinding. Ook op een smartphone werkt Mprove.work. De webapplicatie is in alle gangbare browsers te gebruiken. Voor de iPhone kunnen alle modellen worden gebruikt met de meest recente versie van iOS. Voor Android apparaten is Android 4.4 of hoger vereist.

In welke situaties kan Mprove worden toegepast?

Mprove.work kan worden toegepast als een medewerker niet aan de gestelde functie-eisen voldoet en zonder de vereiste verbetering niet in zijn functie kan worden gehandhaafd.

Voor welke organisaties is Mprove.work geschikt?

Mprove.work is geschikt voor alle organisaties, zowel voor grote als voor kleine; zowel voor profit als non-profit.

Ziet een verbeterplan van Mprove.work er voor elke medewerker hetzelfde uit?

Nee. Gedurende het Mprove.work stappenplan worden de verbeterdoelen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd steeds bepaald aan de hand van de in het stappenplan gegeven antwoorden. Dit kan in alle gevallen anders zijn.

Hoe lang duurt het verbetertraject?

De duur van een verbetertraject is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de verbeterdoelen en van de route die wordt gekozen om de doelen te bereiken. Doorgaans is dit 6 tot 7 maanden. Verder kan het nodig zijn het verbeterplan te verlengen als het traject wordt onderbroken door ziekte, lange vakantie of ander verlof. 

Kan het verbetertraject ook korter dan 6 maanden duren?

Ja. Soms brengt de aard van het verbeterdoel met zich mee dat het doel in (veel) kortere tijd moet worden bereikt. Ook kan het zijn dat het verbeterplan moet worden afgebroken omdat de leidinggevende en de medewerker het ook na inschakeling of raadpleging van derden niet eens kunnen worden, ook niet na een bedenktijd. Mprove.work doet er uiteraard alles aan om dit te vermijden. Een andere mogelijkheid is dat een medewerker al eerder voor een andere functie kiest of al dan niet in overleg uit dienst treedt.

Hoe transparant is Mprove voor de medewerker?

De medewerker heeft een eigen inlogmogelijkheid waardoor hij steeds volledige toegang heeft tot het stappenplan. Hij kan zo net als de leidinggevende op elk moment  alle gespreksverslagen zien en wat de gemaakte afspraken zijn en wat de status van de uitvoering ervan is.

Wat is de rol van HR bij het gebruik van Mprove.work?

Omdat Mprove.work de hele begeleiding van het stappenplan verzorgt heeft HR op dat punt geen rol bij het gebruik. Wel kunnen er in het stappenplan vragen rijzen waarvoor HR kan worden geraadpleegd, zoals over de functiebeschrijving, over de mogelijkheden van het volgen van opleidingen en trainingen en over beschikbare andere functies. Daarnaast kunnen zowel de leidinggevende als de medewerker contact met HR houden over allerlei zaken, dus ook over het verbeterplan. HR wordt evenals de directie periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van het stappenplan. 

Zijn mijn gegevens veilig?

Alle gegevens die worden ingevoerd worden versleuteld verstuurd naar een beveiligde server. De hosting wordt verzorgd door een gespecialiseerd Nederlands bedrijf, zodat persoonsgegevens ten volle worden beschermd conform de Europese privacy regels. Om gegevensverlies te voorkomen wordt geen informatie op de computer, tablet of smartphone van de medewerker of leidinggevende opgeslagen. Toegang is alleen mogelijk voor geauthenticeerde gebruikers, waarbij gebruik van sterke wachtwoorden is vereist. Uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van het stappenplan worden de gegevens van de server verwijderd. 

Kan Mprove.work worden gebruikt in combinatie met mijn huidige bedrijfssoftware?

Mprove.work is zonder verdere software zelfstandig te gebruiken; er is geen specifieke andere software voor nodig. Mprove.work kan dus steeds worden gebruikt via een internetbrowser als een internetverbinding aanwezig is. Er kan een API worden geleverd om Mprove.work te koppelen aan de eigen bedrijfssofware.

Welke ondersteuning krijg ik bij het gebruik van Mprove?

Het Mprove team begeleidt het hele proces. Dat betekent dat zij bij elke stap de leidinggevende helpt bij het opstellen van de gespreksverslagen en bij het formuleren van de verbeterdoelen en andere afspraken die de leidinggevende in de gesprekken met de werknemer maakt. Daarnaast bewaakt het Mprove.work team de voortgang van het stappenplan en rapporteert zij daarover aan de werkgever.

 

Bestaat er ook al een Engelstalige versie van Mprove.work?

Ja. Er is ook een Engelstalige versie van Mprove.work. Bij het openen van een nieuw traject kan de keuze worden gemaakt tussen beide talen.

Wat kost Mprove.work?

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden voor het gebruik van Mprove.work. Het gebruik is mogelijk tegen een vast bedrag per verbetertraject of tegen een vast bedrag per maand per traject dat Mprove wordt gebruikt. Ook andere arrangementen zijn bespreekbaar. Neem voor meer informatie contact op met het Mprove-team. 

Is het mogelijk om alleen de digitale tool te gebruiken zonder de begeleiding?

Mprove vindt de training en begeleiding van de leidinggevende en de medewerker dermate essentiële onderdelen van Mprove dat deze niet los van elkaar worden aangeboden.

Kan ik Mprove.work eerst vrijblijvend uitproberen?

Ja. Neem voor het doen van een pilot contact op met het Mprove-team voor de voorwaarden.

Download nu!

Heeft u van ons een inlogcode gekregen? Download dan hier de app voor iPhone of Android.

 

Contact

Mprove.work is een product van De Verbeterfabriek B.V.  KvK 76505553

De Verbeterfabriek B.V.
Gunninglaan 2
7314 NG Apeldoorn 

+31 (0)6 51 80 55 04
info@mprove.work of
ge.lieshout@mprove.work